Generalforsamling med morgenmad

søndag, 24. marts klokken 10:00
24. marts kl. 10:00 til 12:00
Dojo'en

Generalforsamling

Alle medlemmer og forældre til børne- og ungdomsmedlemmer er velkomne. (Det er dog kun medlemmer over 18 år, der har stemmeret).

Agenda

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Årsberetning ved bestyrelsesformand Michael Rothman
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Eventuelt

Ad. 3. Regnskabet er tilgængeligt på klubbens hjemmeside.

Ad. 4: Der er ikke kommet forslag inden 8 dage før generalforsamlingen.

Ad. 5: Bestyrelsen anbefaler at bestyrelsen beskæres til fem medlemmer og at der efterfølgende nedsættes forskellige aktivitetsudvalg.

Følgende er på valg:

 • Michael Rothman (genopstiller)
 • Bo Mikael Petersen (genopstiller)
 • Søren Egens Petersen (udtræder af bestyrelsen)
 • Mads Kold (udtræder af bestyrelsen)
 • Magnus Holde-Bygvraa  (udtræder af bestyrelsen)
 • Jan Krüger (udtræder af bestyrelsen)
 • Mette Garlet (udtræder af bestyrelsen)

Bestyrelsen indstiller til valg af Jeanne Jørgensen

 

Tilmeldingsfrist:

24. marts 2019 kl. 00:00
Tilmeldingsfristen er overskredet