Generalforsamling

søndag, 14. marts klokken 10:00
14. marts kl. 10:00 til 11:30

Ordinære generalforsamling i Allerød Karate Dojo

Generaforsamlingen afvikles online.

Deltag via Google Meet
meet.google.com/ucq-kbwz-bgz

Dagsorden:

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens årsberetning
  • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  • Indkomne forslag
    Der er ingen  forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
    Rene, Michael og Jeanne er på valg.
    Rene og Michael genopstiller.
    Jeanne genopstiller ikke.
    Bestyrelsen indstiller til en udvidelse af bestyrelsen, og indstiller derfor Heidi Christoffersen og Mark Gerlow som nye bestyrelsesmedlemmer
  • Eventuelt

 

Tilmeldingsfrist:

12. marts 2021 kl. 23:00
Tilmeldingsfristen er overskredet