Ord vi bruger til karate

Af Gorm Pedersen, 6. dan

Se den komplette ordliste

Stillinger: 

 • Anza: Skrædderstilling
 • Dogeza: Knælende med kroppen bøjet forover og hovedet mod gulvet
 • Kiba-dachi: Stilling med parallelle fødder og lige meget vægt på begge ben
 • Kokutsu-dachi: Stilling med vægten på bagerste ben. Forreste fod fremad og bagerste fod 90 grader til siden. Vægtfordeling 70% på bagerste og 30% på forreste
 • Kiritsu: Stå, som at stå i oprejst stilling
 • Koshi-gamae: Hoftekampstilling
 • Neko-ashi-dachi: Katteben-stilling. 90% af vægten på bagerste ben
 • Re-no-ji-dachi: Stilling med næsten strakte ben forreste fod peger fremad, bagerste peger fremad i en vinkel på 45 grader og der er ca. en fods længde fra forreste til bagerste fod
 • Zenkutsu-dachi: Stilling med bøjet forreste ben og strakt bagerste ben. Begge fødder vendende fremad. Vægtfordelingen er 60% på forreste 40% på bagerste

Parader:

 • Age-uke: Løfteparade/Opadgående parade
 • Gedan-barai: Nedadgående fejning (parade)
 • Haishu-uke: Parade med bagsiden af den åbne hånd
 • Juji-uke: Parade med begge hænder hvor de strakte arme er krydsede. Kan udføres med åbne såvel som lukkede hænder
 • Kakiwake-uke: Parade. Starter med krydsede arme foran brystet og håndfladerne ind mod sig selv. Hænderne roteres så håndfladerne vender mod modstanderen og der er skulderbredde mellem hænderne
 • Morote-uke: Parade med begge hænder. Forreste arm bøjet 90 grader og bagerste hånd støtter på albuen af den bøjede arm
 • Shutō-uke: Parade med håndkanten, hvor armen er bøjet i en vinkel på 45 grader
 • Soto-uke: Parade udefra
 • Tate-shutō-uke: Parade med håndkanten hvor armen er strakt og hånden peger opad
 • Tsukami-uke: Parade hvor man holder fast i modstanderen
 • Uchi-uke: Parade indefra
 • Uke: Oversættes normalt som "parade" men det betyder egentlig at opfange noget

Stød og slag

 • Tsuki: Stød
 • Uchi: Slag
 • Choku-zuki: Stød lige frem hvor man står oprejst med fronten mod målet
 • Gyaku-zuki: Modsat stød. Hvis man har venstre ben fremme, støder man med højre hånd og hvis man har højre ben fremme, støder man med venstre hånd
 • Haito-Uchi: Slag med åben hånd hvor man rammer med tommelfingersiden
 • Enpiuchi: Slag med albuen (albue hedder Hiji)
 • Kagi-zuki: Krog-stød
 • Oi-zuki: Hvis man har højre ben fremme, støder man med højre hånd og hvis man har venstre ben fremme støder man med venstre hånd. Man går normalt et skridt frem ad for at udføre teknikken
 • Tate-zuki: Stød hvor hånden er ca. to tredje dele ude og den knyttede hånd er lodret.
 • Tetsui: Jernhammer - Slag med håndkanten hvor hånden er knyttet
 • Uraken-uchi: Bagside kno-slag
 • Ura-zuki: Stød hvor hånden er ca halvt ude og håndryggen på den knyttede hånd vender ned mod gulvet (Ura betyder bagside)
 • Yama-zuki: Betyder "bjerg-stød"
 • Yoko-enpi-uchi: Albueslag til siden

Spark:

 • Hiza-geri: Knæspark
 • Mae-geri: Frontspark
 • Mawashi-geri: Cirkelspark
 • Mikazuki-Geri: Svingspark ude fra med næsten strakt ben, foden pegende opad og hvor man rammer med hælen (Mikazuki betyder nymåne) 
 • Tobi-geri: Flyvespark
 • Ura-mikazuki-geri: Svingspark indefra med næsten strakt ben, foden pegende opad og hvor man rammer med ydersiden af foden (Mikazuki betyder nymåne)
 • Ushiro-geri: Bagudrettet spark
 • Ushiro-mawashi-geri: Baglæns cirkelspark
 • Yoko-geri keage: Side snapspark
 • Yoko-geri kekomi: Side stopspark

Kumite:

 • Gohon kumite: Fremskridtskamp i grundform med aftalte forsvar og angreb - Forsvareren går 5 skridt baglæns
 • Happō kumite: Kamp hvor man står i midten af otte modstandere, som skiftes til at 
 • Jiyū ippon kumite: Etskridts frikamp - træningsserier med aftalt angreb og forsvar
 • Jiyū kumite: Fri kamp
 • Kaeshi ippon kumite: Man angriber fra Shizentai (naturlig stilling med strakte ben). Modstanderen parerer og returnerer med et angreb som den første angriber så parerer. Det foregår i kihon-form
 • Kihon ippon kumite: Etskridts Kamp i grundform med aftalte angreb og forsvar
 • Kime: Betyder egentlig at beslutte, men i Karate har det betydningen at kunne 
 • Okuri jiyū ippon kumite: Jiyū ippon kumite hvor angriberen angriber to gange i træk. Første angreb og forsvar er forudbestemt. Næste angreb og forsvar er frit
 • Ōyō kumite: Praktisk anvendt kumite
 • Sanbon kumite: Tre skridts kamp i grundform med aftalte forsvar og angreb - Forsvareren går tre skridt baglæns
 • Shiai kumite: Turnerings/Sports kamp
 • Yakusoku kumite: Aftalt kamp