Forsikring

Alle medlemmer i AKD, som har betalt forbundslicens, er dækket af en forsikring tegnet gennem Dansk Karateforbund.

Alle der er aktive og gradueret fra 8. kyu og opefter, skal have en forbundslicens.

Licensnummeret står i SKIF-passet. Det er medlemmets ansvar at sikre, at licensnummeret registreres i klubbens medlemsdatabase.

Det er klubben, der sørger for, at licensen bliver betalt.

Forsikringen dækker for uheld og tandskader opstået under træning og ved arrangementer i klub- og forbundsregi (både SKIF- og Dansk Karateforbund-regi).

Forsikringen er først aktiv, når licensen er betalt. Det betyder, at nye 8. kyu'ere, først er dækket, når klubben har betalt licens. Dette sker ofte med udgangen af januar.

Alle, der allerede har en forbundslicens, er dækket af forsikringen også inden denne bliver fornyet af klubben. 

Du kan læse forsikringspolicen på Dansk Karateforbunds hjemmeside.