Udvalg i Allerød Karate Dojo

TU - teknisk udvalg

Teknisk udvalg skal sikre relevante træningsmuligheder for både bredde og elite ved bl.a. at sikre tilstrækkeligt uddannede instruktører, samt at planlægge tilpassede træninger.

TU har desuden ansvaret for planlægning og tilpasning af holdene, samt ekstraordinære træninger. Teknisk udvalg har eget budget og ansvar for dette.
Hvis du har en ide til en gæsteinstruktør kontakt da et af TUs medlemmer og læs her hvordan man gør.

Medlemmer:

 • Mads Kold (formand)
 • Søren Egens Petersen (medlem af bestyrelsen)
 • Jesper Amdi
 • Tonny Pedersen
 • Aske Fromm Andersen
 • Harald Metz Mørch
 • Peter Garlet Rank

Sportsudvalg

Sportsudvalget skal øge kommunikationen omkring stævner og mesterskaber, så der findes et forum til koordinering af praktiske informationer som regler, kamplister, samordning af kørsel, rejse-info m.v.

Det er ligeledes formålet at binde ikke bare Kata-holdene bedre sammen, men ligeledes Kumité og Kata.

Medlemmer:

 • Henrik Werner Holming, formand
 • Kim Bøhmert
 • Harald Metz Mørch
 • Tomoe Murakami Petersen
 • Morten Lobedanz
 • Mads Kold
 • Alexander Schou Nielsen

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget skal sikre, at AKD tilbyder arrangementer året rundt for for både ungdom og voksne for at fastholde og øge medlemmernes loyalitet for klubben.

Udvalget skal koordinere og evt. hjælpe med at planlægge de forskellige arrangementer

Aktivitetsudvalget har eget budget og ansvar for dette.

 • Heidi Christoffersen
 • Lars Kjølholm
 • Stephan Praëm Skovgaard
 • Bestyrelseskontakt: Michael Rothman

Dojo-udvalg

Dojo-udvalget skal planlægge vedligeholdelse af dojo’en ved regelmæssig udbredning af fejl og mangler og planlægning af min. 1 arbejdsweekend om året.

Dojo-masteren er formand for udvalget og udvalget har ansvaret for budgettet.

 • Formand og bestyrelseskontakt: Renè Jensen
 • Kim Brugge
 • Nikolas Dragsdorff
 • Morten Lobedanz
 • Peter Aagaard

PR/markedsføring

PR-udvalget skal planlægge al PR og markedsføring af klubben, bl.a. ved at sikre omtale af AKD-begivenheder i den lokale presse, på de digitale platforme, på sitet og i nyhedsbrevet.

Desuden skal udvalget producere og planlægge distribution af markedsføringsmaterialer.

Udvalget afstemmer markedsføringen med bestyrelsen. Udvalget er ansvarlig for eget budget.

 • Mads Kold
 • Karen Skov
 • Bestyrelseskontakt: Bo Mikael

Sponsorudvalg

Sponsorudvalget skal sikre klubben ekstra indtægter fra sponsorer i og omkring klubben. Det er udvalgets ansvar at planlægge og gennemføre en sponsor-strategi, der virker på både kort og længere sigt.

 • Martin Munchow
 • Poul Bundgaard
 • Bestyrelseskontakt: René Jensen