Støtte til stævnekarate

Stævnekarate på eliteniveau indebærer udgifter til rejser og hotel ved internationale stævner. Klubben ønsker at støtte unge eliteudøvere og har derfor etableret en tilskudsordning, der administreres af sportsudvalget.

Tilskudsordningen er beregnet på klubbens unge eliteudøvere, som er optaget på Danske Karateforbunds landshold eller talentcentre.

Tilskudberettigede stævneaktiviteter

Der kan søges tilskud til følgende stævneaktiviteter:

 1. Mesterskaber ved Dansk Karateforbund (NM, EM og VM)
 2. Udtagelsesstævner ved Dansk Karateforbund
 3. Udvalgte stævner som prioriteres af sportsudvalget

Udover ovenstående stævner kan klubben sammen med SKIF Danmark give tilskud til internationale mesterskaber i vores stilartsforbund. SKIF mesterskaber håndteres særskilt og tilskud kræver ikke optagelse i Dansk Karateforbunds talentcentre eller landshold.

Mesterskaber og udtagelsesstævner ved Dansk Karateforbund

Mesterskaber og udtagelsesstævner er tilskudsgivende for medlemmer, der er optaget på Dansk Karateforbunds landshold. Der kan ydes tilskud til udøvere, der er på Dansk Karateforbunds talentcentre og har en aftalt målsætning i klubbens eliteprogram om landsholdsudtagelse.

Udvalgte stævner

Sportsudvalget kan prioritere andre stævner som tilskudsberettigede hvis de kan give erfaring og bidrage til udviklingen af talentfulde udøvere i klubben; hvad enten målet er optagelse på karateforbundets landshold eller indenfor SKIF.

Dækning og tilskud

Sportsudvalget lægger hvert år et budget til at give tilskud til stævneaktiviteter.

Der gælder som udgangspunkt følgende om dækning og tilskud:

 • Landsholdsmedlemmer modtager fuld dækning for mesterskaber og tilskud til udtagelsesstævner.
 • Medlemmer optaget i klubbens eliteprogram med en aftalt målsætning om optagelse på talentcenter eller selve landsholdet kan søge om tilskud til udtagelsesstævner.
 • Forældre til stævnedeltagere kan også søge om dækning for deres rejseudgifter når deltageren er for ung til at rejse selv (altså er under 18 år).

Bortset fra internationale mesterskaber med Dansk Karateforbunds landshold gives tilskud som et fast beløb. Disse beløb vil blive meldt ud af sportsudvalget i forbindelse med den konkrete aktivitet.

Forventninger til udøvere

Når klubben giver tilskud til stævneaktiviteter sker det med en forventning om at udøverne er gode repræsentanter for klubben og sporten. Det vil sige, at man:

 • Hjælper med en kort beretning og lidt billeder fra stævnet - uanset resultat.
 • Er rollemodel i klubben og bidrager til at andre stævneinteresserede har nogle at spejle sig i og søge råd hos.
 • Deltager i AKD Cup, SKIF Cup og Dansk Karateforbunds DM.

Klubbens øvrige medlemmer er glade for de resultater vi opnår som klub. Gode historier og billeder bidrager til klubbens sammenhold og til at skabe synlighed hos kommunen og sponsorer.

Hvilke udgifter dækkes?

Der kan søges om tilskud ved følgende dokumenterede udgifter i forbindelse med stævner eller tilskudsberettigede aktiviteter:

 • Stævnegebyr
 • Rejseudgifter
 • Ophold og overnatning

Stævnegebyrer håndteres normalt helt af sportsudvalget for stævner som tilmeldes via klubbens hjemmeside. Hvis der skal betales ved tilmelding er stævnegebyret som udgangspunkt ikke tilskudsberettiget.

Rejseudgifter omfatter for eksempel udgifter til brændstof (husk kilometerregnskab), bropenge og fly- eller togbilletter. Klubben forbeholder sig ret til kun at dække rejseudgifter op til den billigst mulige rejseform og indstiller til at man så vidt muligt rejser sammen.

Om dobbeltsponsorater

Hvis man har indgået en sponsoraftale til at dække stævneudgifter og træningslejre er man ikke også samtidigt berettiget til dækning og tilskud fra klubben.

Hvordan søger man?

Alle former for støtte og tilskud skal ansøges ved at sende en mail til sportudvalget@akd.dk.

Ansøgningen skal indeholde :

 • Ansøgers navn og kontonummer
 • Navn(e) på deltagere og evt. medrejsende forælder
 • Navn på stævne eller aktivitet
 • Udgiftsregnskab (med faktura og kvitteringer)

Hvis der er flere deltagere i et stævne som rejser sammen opfordres i til at sende en samlet ansøgning.

Der skal regnes med op til 2 ugers ekspedition fra ansøgning til udbetaling.