Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af Allerød Karate Dojo, skal du gøre dette via din medlems/profilside.

Når du er logget på profilsiden, finder du i venstre spalte under Nyttige links punktet Passivitet/Udmeldelse.

Her angiver du, om du ønsker at blive passivt medlem eller melde dig helt ud.

Her kan du også skrive en begrundelse for ønsket eller en besked til klubben.