Gradueringsinfo – godt at vide

Her kan du læse lidt mere om hvordan gradueringen fungerer og hvad du skal huske og være opmærksom på.

Er du forælder, så kan du hjælpe dit barn ved at snakke om disse 10 punkter i god tid inden gradueringen. 

Du kan downloade de gode råd som PDF her.

1: Karate er en individuel kampsport, du dyrker den sammen med andre 

Under din rejse fra 10. kyu til 1. dan gør vi alt for, at du kan følges med dit hold. Det er rart  at træne sammen med kammerater, man kender godt. Og for langt de fleste er det muligt at følges ad hele vejen frem til det sorte bælte, hvis du passer din træning.  

Men karate er også en individuel kampsport, hvor du teknisk og fysisk udvikler dig i det  tempo, som passer dig og din krop. Da kravene stiger for hver bæltegrad, kommer dine  individuelle fremskridt til at veje tungere end hensynet til, om du kan følges med dine  træningskammerater du startede sammen med.  

Nogle skal lige have et år ekstra at udvikle sig i, andre ”knækker koden” pludselig og har  store fremskridt. Men for hver graduering bliver nettet altså mere finmasket og kravene til,  at teknikkerne udføres korrekt, og at man kan huske sit pensum, stiger. Det er derfor, man  ikke kan nøjes med at træne en enkelt gang om ugen, når man kommer op i graderne – så  kommer man bagud ret hurtigt. Specielt fra 4. kyu (2. violet) og frem til 1. kyu bliver det  individuelle hensyn større end det sociale. Men vi prøver altså virkelig på, at få alle til at  følges ad. 

2: Din instruktør vil fortælle dig, om du er klar til at gå til graduering 

Gennem sæsonen og siden din sidste graduering, er din instruktør opmærksom på din  udvikling. Et stykke tid inden gradueringen beslutter hun/han, om du er klar til graduering.  Nogle gange får man at vide, at man bør vente til næste graduering. Det kan være, fordi  man ikke har nået at træne nok, at man ikke er blevet fortrolig nok med sit pensum eller at  man fysisk har brug for mere styrke eller præcision. Specielt i de unge år udvikler alle sig  forskelligt og derfor kan ikke alle være klar på samme tid. 

Hvis din instruktør fortæller dig, at du ikke er klar, er det også for at skåne dig for at få en  mindre god graduering og risikoen for at dumpe foran dine holdkammerater. Det er det  sidste, din instruktør og alle graduørerne ønsker – det skal være en god oplevelse at gå til  graduering og få sin nye grad. 

OBS: Er du forælder, så vil det være en god ide at tage en snak med dit barn om, at det er  helt naturligt at springe en graduering over for at være endnu bedre næste gang.

3: Lær dit pensum til fulde, så du kan huske det udenad 

Det vil give dig en ro og et overblik over selve gradueringen. På den måde ved du,  hvad der kommer til at ske og kan bedre koncentrere dig om at gøre dit bedste. Der vil dog være én, der læser pensummet op for dig på dagen. Højt sandsynligt vil det  blive din instruktør. 

Du kan også forvente, at jo højere en grad du har, jo større er sandsynligheden for, at du  også bliver spurgt om bunkai – altså hvad bliver en specifik teknik brugt til i din kata. Her  gælder det om at give dit bedste bud på det - men igen jo højere gradueret du er, jo bedre  skal du kunne de officielle bunkai beskrevet i bøgerne, der ligger i klubben og evt. supplere  med dit eget bud. 

4: Du skal kunne alle dine kataer 

Der vil naturligvis være fokus på den kata, du først og fremmest skal vise ifølge dit pensum.  Men en ny grad er også et symbol på, at du kan alt det, du har lært fra du havde hvidt bælte  og til i dag. Så man skal kunne alle sine kataer. 

5: Hav styr på din graduering 

Tilmeld dig i god tid. Sørg for at din gi er ren, husk den sammen med dit obi (og måske  tandbeskytter) og hav dit SKIF-pas klar ved indskrivningen. Sørg også for drikkevarer og lidt  at spise (kiks, frugt) med i tasken. På den måde skal du ikke tænke på det, når du kommer,  men kan fokusere 100% på gradueringen. 

6: Husk opvarmningen, så du er helt klar inden du skal ind

Sørg for at varme ordentligt op inden gradueringen. Kom i god tid og varm op. 1 time er  meget normalt, hvis man starter sin opvarmning stille og roligt. Brug evt. en eller flere  træningskammerater til at få varmet rigtig godt op. Husk at få væske undervejs.  

Vi har aldrig oplevet, at en elev har været for varm inden gradueringen. Til gengæld kan vi  ofte se, hvis man ikke er varm nok.

7: Ingen taske eller ekstra udstyr i dojoen under gradueringen 

Selve gradueringen er et koncentreret forløb, og den tager ikke nær så lang tid som en  normal træning. Så der er ikke tid eller plads til at drikke vand eller tørre sved af panden  med et håndklæde. Til gradueringen fokuserer vi på dit pensum, og der er ikke så mange  pauser. Sørg derfor at få nok at drikke og spise, inden du skal ind, så du har det godt og  føler dig klar. 

8: “En kali” – hvad er det? 

Til gradueringen kigger graduørerne på, hvordan du udfører dine kihon, kata og kumite.  Hvis der er mange fejl, som gør, at du ikke helt ligger på det niveau, som pensummet  beskriver, og at du ikke ligger på samme niveau som dine holdkammerater, kan graduøren  give dig en “kali”. Det betyder, at du har bestået, MEN også, at der er noget områder og  teknikker, som du skal træne ekstra meget på for at kunne gå op til næste grad.  

Man kan kalde en “kali” for en rigtig vigtig og alvorlig lektie, som skal løses – det er noget,  du skal træne ekstra meget på og have rettet op på til næste graduering. Får du en kali,  så skal du bestå din næste graduering uden at få en ny kali for at få den slettet.  

Får du også en kali til den følgende graduering, kan graduøren vælge at lade dig stå på den  grad, du har og ikke lade dig bestå den næste, du er oppe til.  

Man skal have en ren 1. kyu grad for at kunne gå op til gradueringen til 1. dan - sort bælte.  

Graduørerne begynder som oftest at give kalier fra 5./4. kyu og opefter, da det er herfra,  man skal kunne sine teknikker virkelig godt. Så er man nemlig ikke nybegynder mere.  

Som det tidligere er nævnt, så er det vigtigt at træne mindst to gange om ugen, når man  kommer op i graderne for at sikre, at man kan følge med og leve op til de krav, der stilles i pensummet. Det vil minimere risikoen for at få en kali.

9: Vi vil dig det bedste 

Det er naturligt at være lidt spændt eller nervøs op til gradueringen.  

Det er godt, fordi det også fortæller dig, at det betyder noget for dig at lykkes.  

Graduørerne er højtgraduerede og det kan virke lidt overvældende at kigge ind og se dem  sidde på række og lave notater og kigge meget nøje efter det, der sker. Deres fokus er at  se, hvor god du er blevet og sikre, at det du kan, er det der kræves, for at du kan få din  næste grad. 

Ved hver graduering får du en personlig tilbagemelding fra dén, der har gradueret dig.  Denne tilbagemelding bør være vigtige fokusområder for din træning op til næste  graduering. 

10: Nyd det 

Gradueringen er den dag, du viser, hvor langt du er kommet. Gør dit bedste, giv alt hvad du  har i dig. Vis det du kan med fokus og stolthed – det at få en ny grad er ikke kun en teknisk  bedrift, men også en mental bedrift. 

Læs desuden mere om graduering på: 

https://www.akd.dk/karate/kyu-pensum/graduering 

Du finder desuden dit pensum her: 

https://www.akd.dk/karate/kyu-pensum/9-og-8-kyu 

https://www.akd.dk/karate/kyu-pensum/7-og-6-kyu 

https://www.akd.dk/karate/kyu-pensum/5-kyu 

https://www.akd.dk/karate/kyu-pensum/4-kyu 

https://www.akd.dk/karate/kyu-pensum/3-kyu 

https://www.akd.dk/karate/kyu-pensum/2-kyu 

https://www.akd.dk/karate/kyu-pensum/1-kyu