Dojoen er lukket disse dage i 2022

  • Vinterferie: 14/2-20/2
  • Påske: 11/4-18/4 
  • Kr. Himmelfartsdag: 26/5 
  • Store Bededag: 13/5 
  • Pinse: 4/6-6/6

Der er ikke normale holdtræninger på disse datoer (begge dage).

I ferie- og lukkeprioderne kan der være fællestræninger. Hold øje med klubbens Facebook-side.