Træning under Corona-krisen

1/5 2020

Allerød Karate Dojo forsøger at give alle medlemmer mulighed for at fortsat at træne, mens dojoen er lukket ned på grund af Corona-krisen.

Hvis man overtræder forsamlingsforbudet (max 10 og 2 meters afstand) kan deltagerne få en bøde opå 2500 kr. og klubben en bøde på 5000 kr.

For at sikre os, at vi afvikler træningerne på sikker vis, har vi været i dialog med politiet og myndighederne. På den baggrund har klubben udarbejdet disse regler for afvikling af udendørstræning:

  • Der er max 10 deltagere pr. hold
  • Hvis der er 2 samtidige træninger, afvikles disse på afstand af hinanden - og de må IKKE samles, dele instruktør eller udstyr
  • Når man møder op til en træning, SKAL man møde dér, hvor det er angivet, at træningen foregår
  • Man skal tilmelde sig træningerne via akd.dk
  • Hvis man ikke kommer, skal man afmelde sig via hjemmesiden - og gerne sende besked via Facebook, så en anden kan overtage pladsen
  • Hvis der er to samtidige træninger, kan instruktørerne på forhånd rykke rundt på de tilmeldte, så holdene fordeles jævnt
  • Hvis der rykkes rundt, vil deltagerne få besked via klubbens beskedsystem
  • Forældre eller pårørende, der kigger på, tæller med i antallet til en træning. Derfor bedes de først komme efter en træning
  • Alle der er syge, skal ikke komme op til træning
  • Vi respekterer alle 2 meters afstand til hinanden - undtaget er familier