Tidsplanen for AKD Cup 23. Der har været en del fra- og tilmeldinger de sidste dage.
Nu håber vi, at denne holder.
Men husk at den er vejledende og at deltagerne skal være klar min. 15 minutter før puljestart.
Hvis der sker ændringer, får deltagerne det at vide under stævnet.